Predstavljanje

Priznati partner u oblasti cinkovanja
Koristeći dugogodišnje iskustvo Pocinkovalnice d.o.o. Celje, „Metal-Cinkara“ d.o.o je od svog osnivanja postala tržišno orijentisana firma poznata kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Ćelične konstrukcije cinkovane u „Metal-Cinkari“ mogu se videti u mnogim zemljama Evrope, Bliskog i Dalekog istoka kao i u Rusiji.
 _mg_1280
Unapređenjem ekološki podobne tehnologije, ljubaznim odnosom prema strankama i saradnicima, kao i upoznavanjem budućih pratnera o prednostima toplog cinkovanja u odnosu na ostale antikorozivne zaštite čelika, svakoga dana raste interesovanje za toplo cinkovanje u Metal-cinkari.
Vizija

loading1

Želimo da budemo najbolji izbor kupaca, što dostižemo neprestanim poboljšanjem proizvodnih procesa, pouzdanom nabavkom, smanjivanjem troškova, podizanjem stručnog niova saradnika, otklanjanjem negativnih uticaja na životnu sredinu i poboljšanjem zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uslova. Stalnim unapređivanjem niovoa znanja zaposlenih, kao i primenom najnovijih tehnoloških dostignuća i razultata sopstvenog inovativnog tima, želimo da unapredimo poslovanje, tako da naš razvoj bude održiv, u skladu sa zadovoljenjem naših potreba ali bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Želimo da postanemo lider na području društveno odgovornog poslovanja u korist čitavog društva. Želimo da budemo najpoželjniji poslodavac svojim sadašnjim i budućim zaposlenima.
Misija
Ispuniti zahteve i očekivanja kupca na način, koji će nam omogućiti dostizanje postavljenih ciljeva, zaposlenima omogućiti dugoročnu socijalnu sigurnost, sa mogućnošću ispunjavanja njihovih ličnih ekonomskih i socijalnih ciljeva.
Strategija
Ispunjavanje zahteva kupaca i vlasnika postižemo motivisanim, sposobnim i zadovoljnim radnicima, koji pokazuju visok stepen lojalnosti preduzeću.
Kvalitet poslovanja, zaštite životne sredine i obezbeđivanje zdravlja i bezbednosti na radu planiramo, primenjujemo i proveravamo u svim oblastima rada. Posvećeni smo svim zainteresovanim stranama u cilju značajnog poboljšanja kvaliteta života naših zaposlenih, njihovih porodica, kao i članova lokalne zajednice u kojoj radimo.
Procesi uspostavljeni u skladu sa zahtevima standarda sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 i sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001, garantuju stalno poboljšanje:
– kvaliteta proizvoda i procesa,
– odnosa sa dobavljačima i kupcima,
– uticaja na životnu sredinu, sa smanjenjem uticaja upuštanja zagađujućih meterija u otpadne         vode, nastajanja otpada i potrošnje energenata,
– uslova investicijskim ulaganjima u objekte i opremu,
– obaveštavanja, obuke i komunikacije,
– svesnosti značaja opasnosti, radi sprečavanja mogućih nezgoda,
– zaštite saradnika, ugovarača i posetilaca od nezgoda,
– razvoja sistema upravljanja sa uključivanjem saradnika.
Ciljevi preduzeća

1. Kupci
Najveće merilo naše uspešnosti je zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca.

2. Ostvarenje sopstvenih ciljeva
U našem preduzeću želimo da realizujemo ciljeve zadate godišnjim i dugoročnim poslovnim planovima, uravnoteženim i stalno kontrolisanim rastom preduzeća.

3. Efikasno upravljanje
Održavamo, kontrolišemo i stalno poboljšavamo sistem upravljanja u skladu sa odgovarajućim međunarodno priznatim standardima.

4. Staranje o životnoj sredini
Poštujemo važeće propise i druge zahteve na koje je organizacija pristala, povezane sa prepoznatljivim aspektima zaštite životne sredine što dokazujemo posedovanjem Integrisane dozvole (IPPC) za proces toplog cinkovanja potapanjem.

5. Stalno poboljšavanje
Podstičemo isporučioce i korisnike na stalno poboljšavaje izvršavanja zahteva kvaliteta, zaštite životne sredine i obezbeđivanja zdravlja i bezbednosti na radu.