Metal Cinkara i Fakultet Tehničkih Nauka nastavljaju uspešnu saradnju

Bila nam je čast da 21 Aprila ugostimo studente mašinstva treće godine sa svih studijskih programa koji su pokazali veliko interesovanje za proces toplog cinkovanja. Proteklih godina veliki broj njihovih kolega studenata završio je stručnu praksu u Metal Cinkari, što je još jedan pokazatelj rezultata naše saradnje. Grupu su predvodili Doc. dr Milovan Lazarević, Doc. dr Nikola Brkljač, Doc. Dr Aleksandar Rikalović, Doc. Dr Boris Stojić i dr Milan Radošević.

Prezentacija tehnologije toplog cinkovanja i kompletnog proizvodnog procesa u pogonu kao i do sada od strane našeg rukovodioca tehnologije Milice Jovanović i rukovodioca kontrole kvaliteta Aleksandra Dumitrova bila je na visokom nivou.

Veoma je bitno da se podigne svest o važnosti toplog cinkovanja kao najefikasnijoj antikirozivnoj zaštiti kod mladih inženjera koji će u budućnosti donostiti važne odluke o izboru zaštite čeličnih konstrukcija.