Dani kupaca

Bila nam je velika čast da dan 29.09.2016  posvetimo našim najvernijim kupcima. Cilj nam je bio da obostranom komunikacijom i stvaranjem dobrih partnerskih odnosa što detaljnije upoznamo sve kupce sa procesom toplog cinkovanja kako bi naš zajednički posao u budućnosti bio što kvalitetniji.

Dan je počeo uvodnom reči direktora Mirsada Draganovića i pregledom kratkog filma u kome je predstavljena naša firma, nakon čega je održana prezentacija o pripremi materijala za cinkovanje,  tehnološkom postupku toplog cinokvanja i finalnoj doradi elemenata u skladu sa standardom EN ISO 1461. Prezentaciju su pripremili rukovodilac tehnologije Milica Jovanović i rukovodilac kontrole kvaliteta i tehničke pripreme Aleksandar Dumitrov. Obilaskom proizvodnog pogona kroz sve faze kupci su mogli da se praktično uvere u sve što su čuli na prezentaciji i direktno na licu mesta postavljaju pitanja i diskutuju o mogućim problemima sa kojima se susreću. Možemo zaklučiti da je na obostrano zadovoljstvo dan kupaca protekao uspešno i da će postati praksa Metal-cinkare u budućnosti.

1 2 3 4 5 6 7 8