Česta pitanja

1. Kolika je cena usluge toplog cinkovanja?

Usluga toplog cinkovanja obračunava se u EUR/kg. Cena je niža od cene kvalitetnog bojenja, nije fiksna, nego zavisi od oblika elementa i čelika od kog je element napravljen. Za detaljnije informacije raspitajte se u našoj službi Prodaje. Kontakt

2. Da li vam treba prilikom naručivanja dostaviti i narudžbenicu sa okvirnim opisom materijala?

Da.

3. Za koliko vremena možete pocinkovati materijal?

Materijal biva pocinkovan u roku od tri radna dana. U slučaju da se prethodno najavite službi Prodaje, isti dan kada dovezete materijal, moći ćete da odvezete pocinkovane elemente.

4. Koju veličinu elemenata možete pocinkovati?

Kod nas možete pocinkovati vrlo velike elemente; maksimalne dimenzije elemenata za cinkovanje iznose: 13,8 m x 1,7 m x 3,2 m (D x Š x V). Pobrinućemo se i za cinkovanje vrlo malih elemenata koje odvozimo na centrifugalno cinkavanje u za to specijalizovanu cinkaru.

5. Kako pripremiti materijal za toplo cinkovanje?

Za početak možete pogledati Izbor i pripremu materijala na internet stranici, a možete i preuzeti uputstva sa leve strane koja ćete naći pod naslovom Download

6. Čime se mogu zaštiti navoji kako se ne bi zalili prilikom toplog cinkovanja?

Spoljni navoji se mogu zaštiti posebnom lepljivom trakom. Unutrašnje navoje zaštitite termopostojanom bojom, tako da navoj najpre očistite i odmastite pa tek onda obojite. Boja se mora osušiti. Potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da se pri toplom cinkovanju boja zapali i njen pepeo se može zalepiti na susedne površine.

7. Kolika je termička deformacija lima?

Termičku deformaciju lima teško je proceniti. Ona je izraženija kod većih i tanjih limova zavarenih u okvir, dužih cevi varenih od više segmenata, asimetričnih konstrukcija i delova od limova različitih debljina. Detaljnije informacije naći ćete pod tačkom 7 u Uputstvima za konstruisanje ili u našoj Službi tehnologije. Kontakt

8. Koje debljine mora biti lim da se ne savije prilikom toplog cinkovanja?

Nema pravila. Bitan je odnos između debljine i površine lima. Veća debljina – manja površina, znači manju opasnost od termičke deformacije. Ako su međusobno zavareni limovi ili profili s različitom debljinom, opasnost od termičke deformacije znatno se povećava.

9. Koja je debljina sloja cinka prilikom toplog cinkovanja?

Debljina sloja cinka u proseku iznosi od 50 do 100 mikrometara, a zavisi od hemijskog sastava čelika. Tačnije informacije naći ćete u tački 11 u Uputstvima za konstruiranje.

10. Što je pasivizacija?

Pasivizacija je postupak naknadnog tretiranja cinkove prevlake sa ciljem da se na sveže pocinkovanim elementima spreči pojava bele rđe.

11. Kojim bojama možemo obojiti pocinkovani materijal?

Za pravilan izbor boja upitajte specijalizovanog trgovca boja i lakova. Svakako je potrebno površinu prethodno pripremiti prema uputstvima proizvođača (očistiti od prašine i masnoće), izabrati boju u čijim uputstvima je napisano da je primerena za sveže pocinkovane površine.

12. Koje su prednosti toplog cinkovanja?

  • Ekonomska opravdanost,
  • Nema dilema o kvalitetu,
  • Dugotrajna otpornost protiv korozije,
  • Nisu potrebna dodatna održavanja,
  • Bolja otpornost na mehanička oštećenja,
  • Omogućuje nanošenje dodatnog dekorativnog premaza bojom i
  • Vrlo dobra otpornost na koroziju u različitim okruženjima.