Zaštita okoline

Velika briga o životnoj sredini

Kao odgovorno preduzeće svesni smo da svojom delatnošću prouzrukujemo uticaje na životnu sredinu, pa zbog toga uredno prepoznajemo te uticaje, pratimo, vrednujemo analiziramo i preduzimamo mere za poboljšavanje.

Obrazovanje zaposlenih

U preduzeću se puno pažnje poklanja obuci zaposlenih u različitim oblastima i na različitim nivoima. Na taj način podiže se stepen svesnosti o zaštiti životne sredine kod zaposlenih kako bi se oni prema životnoj sredini ponašali odgovorno u preduzeću i van njega.

Preventivno održavanje

Sprovodimo redovna preventivna održavanja i vodeći pri tome računa da ne dolazi do kvarova koji bi mogli da imaju dodatni, pre svega nekontrolisani, negativan uticaj na životnu sredinu. Postavili smo ciljeve za korišćenje različitih izvora kako sirovina, energenata tako i ciljeve za uticaje na životnu sredinu koje prouzrukujemo svojim radom – nastajanje otpadaka, emisija ... Postavljene ciljeve uredno pratimo mesečno i u slučaju negativnih vrednosti preduzimamo mere.

Svi tehnološki procesi toplog cinkovanja odvijaju se saglasno najzahtevnijim standardima iz oblasti životne sredine i kvaliteta.