Obilazak studenata sa Fakulteta tehničkih nauka

 

U utorak, 19 aprila, u preduzeću Metal-Cinkara u Inđiji, primili smo grupu od 59 studenata sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Na ovom fakultetu organizuju se osnovne, diplomsko.master i doktorske studije iz oblasti mašinstva, energetike, elektrotehnike i telekomunikacija, računarstva i automatike, građevinarstva, saobraćaja, arhitekture, industriskog inženjerstva i inženjerski menadžment, grafičkog inženjerstva i dizajna, inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu, mehatronike i geodezije i geomatike. Na fakultetu studira  11 000 studenata.
Grupu su  predvodili dekan dr. Ilija Ćosić,  prodekan prof. dr. Velimir Todić i profesori  dr. Milovan Lazarević, mr. Nikola Suzić i mr. Nikola Brkljač. Studente smo podelili u dve grupe, a nakon predavanja, na kome smo predstavili naše preduzeće i proizvodni proces, poveli smo  ih u obilazak cinkare. Bili smo oduševljeni odzivom studenata, koji su pokazali veliko interesovanje za proces toplog cinkovanja. Sa dekanom prof. dr. Ilijom Ćosićem, dogovoreno je, da će posete cinkari postati deo redovnog obrazovanja studenata na ovom fakultetu.